دیدار شهردار مهرستان با معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهرستان: مهندس ڪُرد شهردار مهرستان با دکتر عدالتی معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت استان سیستان و بلوچستان دیدار کردند.

گفتنی است، در این دیدار جهت اعطای مجوز و تسهیلات اشتغالزایی جهت درآمد پایدار برای شهرداری مهرستان مباحثی مطرح شد.

اخبار