دیدار شهردار مهرستان با معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان