دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان با شهردار مهرستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهرستان: دکتر مخدومی بهمراه جمعی از اساتید دانشگاه آزاد سراوان و پردیس مهرستان با مهندس کُرد شهردار و سپاهی نائب رئیس شورای شهر دیدار و گفتگو کردند.

الهی بخش کرد شهردار مهرستان در حاشیه این دیدار اظهار اشت: آماده استفاده از پیشنهادهای دانشگاهیان هستیم و دانشگاه هر گونه طرحی برای توسعه شهر مهرستان در نظر گیرد شهرداری پذیرای آن است.

دکتر مخدومی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان نیز در ادامه افزود: یکی از رویکردهای مدیریت جدید، تعامل سازنده دانشگاه با حوزه شهری در جهت عمران و آبادی است.

اخبار