دیدار رئیس بیمارستان امید با شهردار و رئیس شورای شهر مهرستان