توسعه فعالیت های بانک ملی در شهر مهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مهرستان سرپرست امور شعب بانک ملی در این نشست گفت: نگاه بانک ملّی به عنوان یک بانک دولتی توانمند ، نگاه به رسالت اجتماعی ، اشتغالزایی و کارآفرینی در کنار سیاست ها و تکالیف قانونی و خواسته شده است.

“حسن کاظمی ” اظهار داشت: نگاه ما به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری شده ، نگاه به عنوان سرمایه ملّی است و علاقمند به تعامل و تداوم نشست ها با دستگاه های متولّی صنعت و تولید در استان به همراه ارتباط با صاحبان واحد های تولیدی و شناسایی موانع و مشکلات جلوی روی آنها برای تغییر نگاه ها و نگرش ها هستیم.

در ادامه شهردار و اعضای شورای شهر مهرستان نیز ضمن قدردانی از تعامل همه جانبه و خدمات مطلوب بانک ملی ایران در این استان گفت: تعامل مناسب میان این دو نهاد موجب رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری خواهد شد.

همچنین شهردار و اعضای شورای شهر مهرستان با اشاره به این که تکریم ارباب رجوع، مشتری مداری و همکاری بانک ملی ایران با نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری مثال زدنی است، توسعه فعالیت های این بانک در شهر مهرستان را خواستار شدند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهرستان

اخبار