مهندس کرد شهردار محترم مهرستان از پاکسازی نخاله های خیابان امام حسین(ع) خبر داد

مهندس کرد با اعلام این خبر گفت : طرح پاکسازی نخاله های ساختمانی با هدف ساماندهی و پاکیزه سازی محیط شهری از پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی به مورد اجرا در آمد. و با توجه به اینکه تخلیه پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی موجب بد منظر شدن چهره شهر می گردد شهرداری به صورت مستمر اقدام به پاکسازی معابر و محلات از پسماند ونخاله های عمرانی می کند.
وی افزود: درهمین راستا خیابان امام حسین (ع) درقالب یک طرح ضربتی توسط نیروهای خدوم واحد خدمات شهری ازپسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی پاکسازی شد.
شهردار محترم مهرستان با اشاره به اینکه هدف از اجرای این عملیات پاکسازی، تنظیف معابر، برداشت نخاله های اضافه و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان می باشد، تصریح کرد: طرح جمع آوری نخاله در تمام سطح شهر و محلات اجرایی می گردد و این طرح تا پاکسازی کامل ادامه خواهد داشت.

اخبار