عملیات خاکریزی و تسطیح خیابان مولوی عبدالحق (ره)محله شاشکی

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهرستان مهندس اربابی سرپرست محترم شهرداری مهرستان با اعلام این خبر گفتند : به منظور زیباسازی منظر معابر ، محلات و بهبود کیفیت بهداشتی و زیست محیطی معابر عملیات خاکریزی و تسطیح خیابان مولوی عبدالحق از دبستان سیکنه نوک آباد تا پایین تر از مسجد جامع در حال اجراست.
مهندس اربابی در این خصوص ادامه داد : تسطیح خیابان های سطح شهر بمنظور آماده سازی برای انجام زیرسازی و آسفالت جهت تسهیل در تردد و بهبود عبور و مرور شهری و رفع عیوب معابر و ساماندهی خیابانهای محلات و رفاه حال شهروندان در حال اجرا میباشد که بمحض جلب رضایت کشاورزان محله کهن شهر و شرکای قنات نسبت به انجام جدولگذاری و زیرسازی معبر اقدام نمایم.
ایشان به دو مورد مشابه در محله نوک آباد و کهن شهر نیز اشاره ای داشتند که همگی مستلزم مشارکت ادارت ذیربط منجمله جهاد کشاورزی و همکاری شهروندان می باشد.
معظلی اساسی که در طول ادوار،به خاکریزی و تسطیح ختم شده است،اما تلاش می نماییم در بودجه سال آینده و خصوصا اخذ اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری،توسعه و رسیدگی به محلات کم برخوردار را بیش از پیش در اولویت قرار داده تا توسعه متوازن بر شهر حاکم گردد.

اخبار