سرپرست محترم شهرداری از اجرای پروژه خاک ریزی جهت پیاده روسازی خیابان های کتاب و شهید مشکانی با هدف استانداردسازی معابر، بهبود عبور و مرور و افزایش رفاه عمومی شهروندان خبر داد

مهندس اربابی با بیان این خبر افزود: از آنجا که پیاده روهای شهر می تواند نقشی اساسی در ارتقای سلامت و تسهیل عبور و مرور شهروندان ایفاد نماید،این شهرداری با تمرکز و تاکید فراوانی بر افزایش سطح نوسازی معابر عمومی شهر در حال فعالیت می باشد.
وی همچنین خبری خوشحال کننده مبنی بر بازگشایی معبری در محله کهن شهر پس از سالها انتظار برای اولین بار توسط شهرداری خبر داد و افزود بازگشایی معابر شهر جزو اقدامات اساسی و آرزوی دیرینه شهروندان مهرستانی و نیز از ملزومات و نیاز های مهم برای توسعه متوازن و جامعه شهری خصوصاً در محلات است.
وی تصریح کرد شهرداری در تلاش است تا با فراهم آوردن شرایط لازم گرههای کور را بازگشایی نموده تا محلات و کوچه های شهر نیز از نعمت جدولگذاری و آسفالت بهره ببرند.

اخبار