جلسه هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر به همراه سرپرست شهرداری با رئیس صنعت ، معدن و تجارت

در راستای تقویت همکاری و تعامل شورای شهر و شهرداری با اداره صمت اعضای شورای شهر به همراه سرپرست شهرداری با رئیس این اداره دیدار و گفتگو کردند

در این دیدار محمد اربابی رئیس شورای شهر بر تعامل اداره صنعت و معدن با شهرداری در راستای برقراری نظم
و انظباط شهری به ویژه ساماندهی صنوف مزاحم تاکید کردند
محمد اربابی همچنین در ادامه بیان داشت که معیار ما برای خدمات رسانی صحیح به مردم باید بر مبنای اجرای درست قانون باشد و در این زمینه شورای شهر و شهرداری امادگی هر نوع همکاری با اداره صمت را دارا هستند
در این دیدار اعضای شورای شهر هر کدام به ارائه نکته نظرات خود از قبیل تامین و نظارت بر توزیع سوخت زمستانی ، حل مشکل صف های طولانی جایگاههای سوخت ، نظارت بیشتر و دقیق تر بر قیمت اجناس و برخورد با متخلفین ، نظارت بیشتر بر قیمت های بازار لوازم یدکی خودرو پرداختند
همچنین در این دیدار محمد عارف اربابی سرپرست شهرداری بر همکاری و بهبود روابط دو طرفه این دو اداره و ترغیب صنوف شهر از جانب اداره صمت برای پرداخت عوارض و قانونمند عمل نمودن صنوف تاکید کردند.

اخبار