با سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شهروندان گرامی

نظر به ابلاغ بخشنامه بودجه سال۱۴۰۱ شهرداری و تشکیل کارگروه تخصصی ،در نظر است برای اولین بار شهروندان محترم در تهیه و تدوین بودجه سهیم باشند که در این راستا توجه به چند نکته ضروری و در اولویت می باشند:
۱- پروژه های نیمه تمام
۲-مبادی ورودی و خروجی شهر
۳-محلات کم برخوردار
لذا از کلیه شهروندان محترم تقاضا میشود پیشنهادات و نقطه نظرات خود را حداکثر تا تاریخ۱۰دیماه بمنظور بررسی بصوت مکتوب به واحد روابط عمومی تحویل یا از طریق درگاره ارتباطی
https://wa.me/message/NIFO3KJPBHBLJ1
در واتساپ ارسال نمایند.
شایان ذکر است بودجه سال۱۴۰۰ شهرداری۷،۵میلیارد می باشد که در صورت تحقق درآمدها می توان افزایش۳۰درصدی را اعمال نمود.

اخبار