بازدید مشترک سرپرست محترم شهرداری و سرپرست امور برق به همراه کارشناس دفتر فنی و عضو شورای شهر از محلات

سرپرست محترم شهرداری مهرستان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مدیریت توزیع برق شهرستان در جهت رفع مشکل روشنایی معابر در محلات اظهار داشت: با عنایت به بررسی های صورت گرفته اخیراً افت ولتاژی در محلات به دلیل فاصله تیرها و عدم وجود ترانس برق محسوس می باشد که بعضاً گلایه مندی شهروندان را بدنبال داشته است.
مهندس اربابی افزوند:بدلیل عدم وجود شبکه فشار ضعیف ناشی از عدم انجام تخریب ها خصوصا در محلات و بافت های فرسوده امکان ایجاد روشنایی مناسب در معابر وجود ندارد که در این زمینه خواستار مساعدت و همکاری مدیریت برق شهرستان هستیم.
اربابی خاطر نشان شدند:برای آندسته از کوچه ها و معابری که عقب نشینی و تعریض آنها صورت گرفته برنامه ریزی جهت جابجای تیرهای برق از ضرورت هایی است که در این خصوص نیز تعامل و همکاری اداره برق با شهرداری رضایت شهروندان را به همراه خواهد داشت،لذا ما از امروز آمادگی داریم تا حریم معابر را به منظور تیرکوبی و انجام جابجایی مشخص نمائیم.
ایشان در پایان تصریح کرد: تعامل بین ادارات منشأ حل مشکلات و معضلات شهر و شهروندان است و مجموعه شهرداری و شورای شهر در جهت خدمت رسانی به مردم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد ورزید.

اخبار