معرفی مشاور رسانه‌ای و مشاور بانوان شهرداری مهرستان

طی احکام جداگانه ای از طرف سرپرست محترم شهرداری مهرستان آقای مهران خاکی زهی بعنوان مشاوره رسانه ای و خانم محمودزهی بعنوان مشاور امور بانوان شهرداری مهرستان معرفی شدند.
در قسمتی از احکام ایشان آمده است: با عنایت به تعهد و روحیه تلاشگری و مسئولیت پذیری شما و در راستای استفاده بهینه از توان،ظرفیت رسانه/بانوان در پبشبرد اهداف سازمانی،بدینوسیله شما را به عنوان مشاور شهرداری مهرستان انتخاب می نمایم.

اربابی خاطر نشان شدند:امیدوارم با هم‌ اندیشی و هم افزایی در مجموعه‌ی شهرداری و گروه مشاوران جوان ، شاهد نتایج مثبت و مفیدی از حضور جوانان و بانوان در موضوعات شهری باشیم.

اخبار