عملیات هرس و باز پیرایی زمستانه درختان در سطح شهر در حال اجراست

مهندس اربابی سرپرست محترم شهرداری گفت: هرس هر درخت در فضای سبز شهری به نوع گیاه، سن آن، موقعیت و مکان استقرار درخت بستگی دارد و سلامت، فرم اولیه و شدت میزان هرس در سال‌های قبل از مواردی است که در هرس درختان در نظر گرفته می‌شود.
ایشان با ابراز تاسف از سیاست های غلط کاشت درختان خصوصا اکالیپتوس در سالیان ماضی که باعث ایجاد خسارت هایی به زیرساخت های شهری منجمله آسفالت و شبکه آب و برق شده است افزودند با توجه به اینکه ارتفاع این درختان بلند بوده و مشکلاتی را ایجاد نموده است است با همکاری مدیریت برق شهرستان نسبت به هرس و اصلاح آنها اقدام نموده ایم
ایشان در ادامه از احداث نخلستان برای ایجاد درآمد پایدار و نهالستان جهت قلمه زنی انواع گونه های محلی و سازگار با آب و هوای منطقه خبر دادند که بدین واسطه هم نیاز شهرداری مرتفع میشود و از بر آن میتوان منبع درآمدی برای شهرداری ایجاد نمود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت هرس به موقع درختان برای مناسب سازی چهره شهر، اظهار نمودند: هرس به موقع منجر به افزایش تولید شاخه‌های جوان، فرم دهی و حذف شاخه‌های خشک و اضافی و زیباسازی منظر شهری می‌شود.

اخبار