ایمن سازی نقطه حادثه خیر کانال آب حدفاصل خیابان حافظ و گواتام

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهرستان سرپرست محترم شهرداری بمنظور جلوگیری از حوادث احتمالی و خطر سقوط در کانال مذکور از ایمن سازی قسمت منتهی به ۲ خیابان و بلوار جمهوری که نقطه حادثه خیز بود،با نصب نرده خبر دادند.
مهندس اربابی از دیگر اقدامات قابل انجام شهرداری در آن نقطه،پاکسازی کانال،جمع آوری نخاله های ساختمانی،نظافت عمومی،احیای فضای سبز رفوژ میانی بلوار،ادامه جدولگذاری و رنگ آمیزی جداول خبر دادند.

اخبار