نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان در پارک تمدن

به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادابی در کودکان، یک مجموعه‌ کامل بازی پلی اتیلن با اعتبار بالغ بر ۵۸۰میلیون ریال در‌ پارک تمدن نصب گردید.

مهندس اربابی سرپرست محترم شهرداری،هدف از نصب ملزومات بازی را توسعه و بهبود فضاهای عمومی جهت تفریح و بازی کودکان و سپری نمودن اوقات فراغت خانواده ها دانست.

وی همچنین تصریح نمود: سیاست ها و برنامه شهرداری در راستای نصب، تجهیز و ایمن سازی پارک ها و وسایل بازی کودکان ادامه داشته و مقدمات لازم برای خرید و نصب سایر مجموعه های بازی برای پارک خانواده و دیگر پارک های محلات در حال انجام می باشد،که از خانواده های محترم تقاضا میشود ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در نگهداری و استفاده صحیح از ملزومات منصوبه با شهرداری نهایت همکاری را داشته باشند.

اخبار