قسمتی از قنات خشکیده پُر شد

قسمتی از خیابان ماشکید با پر کردن قنات خشکیده کهن شهر در محله نوک آباد بمنظور بازگشایی و احداث خیابان ماشکید که محلی برای انباشت زباله  شده بود تسطیح گردید که با بازگشایی کامل آن مقداری از بار ترافیکی معابر کاسته شده و دسترسی مستقیم مردم شریف محله نوک آباد و شاشکی و نهایتا کهن شهر از طریق بلوار مکران فراهم میشود.

مهندس اربابی سرپرست محترم شهرداری،ضمن  تشکر از آقایان محمد بخش کرد و احمد سپاهی که در بازگشایی مسیرها خصوصا در اولین اقدام جدی شهرداری در حوزه عمرانی، همکاری لازم را داشتند از ایشان  به واسطه همکاری با شهرداری قدردانی نمود و اظهار امیدواری نمودند که با توکل به خدا و همراهی دستگاههای اجرایی ذیربط،اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همکاری سایر دوستان بتوانیم رضایت شرکای قنات خشکیده را جهت تسطح با قیمانده قنات جلب تا بتوانیم با زیر سازی و جدولگذاری و نهایتاً آسفالت آن خیابانی در خور و شایسته مردم عزیز محلات مهرستان احداث نمائیم.

اخبار