سخن شهردار

بارالها، توفيقي عطاء فرماكه غير از طريق تو راه نپوئيم و جز رضای تو طلب نكنيم.انجام خدمت، نعمتي است عظيم كه بدون توفيق و خواست الهي مقدور نمی گردد و موفقيت در انجام كارها مگر در سايه همكاري و همدلي همراهان و همكاران میسر نمی باشد.

اصولاً شهر را به مثابه يك سيستم پيچيده اي مي دانندكه درآن مسائل گوناگون و تخصص هاي مختلف دخيل مي باشند لذا جهت نظم دهي و رسيدن به هدف مطلوب نيازمند يك برنامه ريزي صحيح و اصولي هستيم.

به وجود آوردن شرايطي درشهركه بتوان كليه نيازهاي روزمره شهروندان را به نحو احسن پوشش داد با تعامل و هماهنگي بين اركان مديريتي شهر، تلاش و پشتكار پرسنل خدوم شهرداري و حمايت شهروندان مقدور میباشد.

در سالي كه توسط مقام معظم رهبری (مدظله) به عنوان سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها نامگذاری شده است،با عنايت خداوند متعال همراه وهمدوش با شوراي اسلامي شهر، حمايت مردم فهيم وشريف،عزم راسخ داشته تا شهري درخور وشايسته از همه جهات براي شهروندان ايجاد نمائيم.

اميدواريم درسايه توجهات الهي وحمايت مسئولين و همراهي وهمدلي شما همشهريان مهربان ودلسوزدرآينده شاهدخدمات بيشتروبهتروشكوفائي هرچه بهتر شهرمان باشيم.

                                                          الهی بخش کرد

                                                         شهردار مهرستان